Želvičky – 3. třída

V přízemí naší mateřské školy vpravo je třída určená především předškolákům, tedy dětem ve věku od 5 do 7 let. Dle školského zákona se jedná o povinnou docházku, jejíž alternativou je systém individuálního (domácího) vzdělávání. Poslední rok v mateřské škole je kladen důraz na plynulý přestup na základní školu. Děti se věnují předškolním přípravám, rozšiřují matematické, jazykové i pohybové dovednosti. A to vše s cílem úspěšného absolvování zápisu do 1. třídy.

Vzhledem k větší fyzické zdatnosti děti také chodí na delší vycházky po okolí mateřské školy či do blízkého lesa. Pravidelně navštěvují kulturní a vzdělávací akce. V tomto ročníku také probíhá pravidelná diagnostika předškolních dovedností, jejíž výsledky mají možnost rodiče konzultovat s pracovníky školského poradenského zařízení. Speciální pedagog v mateřské škole provádí po dohodě s rodiči logopedickou depistáž. Děti mají možnost přihlásit se na výuku plavání nebo lyžování.

Povinné školní vzdělávání je organizováno denně od 7:30 do 11:30 h mimo období školních prázdniny. Rodiče jsou povinni svoje děti řádně omlouvat buď telefonicky, e-mailem nebo osobně.

Naše třída nabízí dětem několik koutků – center aktivit: kuchyňský, dílenský, kancelářský, kadeřnický, čtenářský a odpočinkový koutek, také dřevěný domeček. Piano, interaktivní panel, dráhu pro mašinky a auta, velké dřevěné a molitanové kostky a mnoho dalších pomůcek ke hrám, které jsou optimální pro rozvoj daného věku.

Často využíváme interaktivní panel, kde mají děti tematický program a mohou zdokonalovat počítačové dovednosti.

Samostatná “Albi” místnost poskytuje dětem klidné zázemí pro individuální hry a vzdělávání během celého dne a využíváme ji také pro individuální pedagogickou práci.
Kontakt

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.        

tel.: 493 691 292


Pedagogové

Martina Kracíková, učitelka

Tereza Ulrychová, učitelka


Provoz třídy  

pondělí a úterý 6:15 – 16:00 h, středa a čtvrtek 6:15 – 15:45 h, pátek 6:15 – 15:15 h


Režim dne třídy Želviček


06:15 – 08:00

spontánní hry, hry v hracích centrech, podněcování dětí k vlastní aktivitě

08:00 – 09:00

prolínání částečně řízených činností s pohybovými aktivitami, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně v souladu s třídním vzdělávacím programem jednotlivých tříd

09:00 – 09:15

přesnídávka

09:15 – 11:15

pobyt venku na zahradě či v okolí školy

11:15 – 11:30

příprava na oběd

11:30 – 12:00

oběd

12:00 – 14:00

poslech čtené knihy nebo relaxační hudby, program pro děti s menší potřebou spánku, kteří plní povinné předškolní vzdělávání

12:00 – 14:00

odpočinek ve třídě Rybiček pro děti, které neplní povinné předškolní vzdělávání

14:00 – 14:15

svačina

14:15 – 15:15 (15:45, 16:00)

spontánní hry, individuální práce, úkoly z třídního vzdělávacího programu (při vhodném počasí pobyt na zahradě)

15:15 (15:45, 16:00) – 16:15

scházení dětí do třídy „Rybiček“, spontánní hry, individuální práce