Žádost o přijetí k zahájení k povinné školní docházce pro školní rok 2018/2019 ke stažení zde

Průběh a organizace přijímacího řízení ke stažení zde

 

Školní zralost

Tento text je určen především rodičům budoucích prvňáčků a nejmladších dětí. Byl vybrán z knihy "Pedagogicko-psychologická diagnostika" od Pavla Dittricha. Správné určení školní zralosti či nezralosti má totiž vliv na celou školní docházku. 
Školní zralostí se rozumí taková fyzická, psychická a sociální připravenost dítěte na školu, která mu umožní optimální zapojení do vyučovacího procesu bez nebezpečí ohrožení či poškození tělesného a duševního zdraví při školní zátěži.

 

Školní zralost znamená:

Zralost tělesnou - výška okolo 120 cm, váha okolo 20 kg, přiměřený stav dětského chrupu.

Zralost rozumovou - diferencované, záměrné vnímání, schopnost soustředění, záměrné pozornosti, logického zapamatování, zájem o nové poznatky, schopnost chápat a užívat symboly, rozvinutí jemné motoriky ruky, koordinace činnosti ruky a oka.

Zralost citovou - emocionální stabilita, schopnost a potřeba odpoutat se emocionálně od fyzické vazby na matku, schopnost vytvořit si vztah ke školní práci, pozitivně motivovaný vztah k vrstevníkům.

Zralost sociální - potřeba širších sociálních kontaktů za hranicemi rodiny, potřeba nové smysluplné činnosti, schopnost přizpůsobit se nové životní situaci, autoritě učitele a školy, schopnost řešit jednodušší konflikty.


Jestliže je dítě v posuzování těchto kvalit shledáno jako méně rozvinuté, přistupuje se k odkladu školní docházky. Hlavními důvody odkladů jsou v současné době:

  • problémy v pozornosti a koncentraci na činnost (dítě je příliš hravé, nezvládne přechod od volné hrové činnosti k systematickému vyučování), problémy v grafomotorice (chyby v držení tužky, v nápodobě pohybů, v obkreslování jednoduchých obrazců atd.),
  • problémy pracovního tempa (přílišná pomalost, nebo naopak nezvládnutelná pohyblivost, impulzivita),
  • problémy vědomostního rázu (dítě není v dostatečné míře zorientováno ve světě, chybí mu znalosti přiměřené jeho věku a nezbytné pro návaznost učiva ve škole),
  • problémy v komunikaci (problém kvality výslovnosti, přetrvávající patlavosti, neschopnost užívat jazyk v gramatické podobě, omezená schopnost tvořit věty atd.).

 

Doporučené publikace a odkazy:

Školní zralost. Jiřina Bednářová, Vlasta Šmardová, Nakladatelství EDIKA

Je naše dítě zralé na vstup do školy? Drahomíra Jucovičová, Hana Žáčková, Nakladatelství Grada

Jak správně psát - Jak správně kreslit: http://www.jak-spravne-psat.cz/

Grafomotorika: http://www.grafomotorika.eu/

 

 

© 2017 Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315, Ostroměř, tel.: 493 691 225, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web vytvořil www.helpmark.cz