Výdejní doba


Výdej stravy v mateřské škole

Přesnídávka

Oběd

Svačina

9:00 h 11:30 h 14:00 h

Pitný režim v mateřské škole je zajištěn po celý den.Výdej obědů ve školní jídelně

Cizí strávníci

10:45 - 11:05 h 11:45 - 12:05 h

Školní strávníci

11:10 - 11:40 h 12:10 - 13:15 h

Strava vydaná do jídlonosičů je určena k okamžité spotřebě.Přihlášky a odhlášky stravy

Využijte možnosti přihlašování a odhlašování stravy prostřednictvím internetu. Přihlašovací jméno a heslo do internetové aplikace www.strava.cz vám předá vedoucí školní jídelny.

Případně hlaste přihlášky a odhlášky stravy osobně ve školní jídelně (buď vedoucí školní jídelny nebo kuchařkách), nebo telefonicky na čísle 493 691 412.