Výchovný poradce

Mgr. Iva Mádlová, Ph.D.

Konzultační hodiny: Pondělí 13:00 - 13:45 h

Tel.: 493 691 225

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Standardní činnosti výchovného poradce (dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, příloha č. 3)

Plán práce výchovného poradce

 

Kariérové poradenství

Obecné informace o studiu na středních školách

  • Na střední školu se může hlásit každý absolvent ZŠ s ukončeným základním vzděláním, ukončenou povinnou školní docházkou. Na nižší stupeň šestiletého nebo osmiletého gymnázia může být přijat žák, který ukončil 7. ročník, resp. 5. ročník ZŠ.
  • Základní vzdělání získá žák, který splnil povinnou školní docházku úspěšným ukončením 9. ročníku na ZŠ.
  • Povinnou školní docházku splnil žák, který navštěvoval ZŠ 9 let. 

 

Informace ke konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2017

Informační materiál je ke stažení na odkazu uvedeném níže a rovněž na webových stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání na adrese www.cermat.cz v záložce Jednotná přijímací zkoušky 2017. 

Na zmíněných webových stránkách jsou uvedeny i další informace, které budou pro Vaše žáky a jejich rodiče zajisté užitečné.

 

Internetové odkazy

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce

Atlas školství

Integrovaný portál MPSV - Informace o školách a oborech

Národní ústav pro vzdělávání

Integrovaný systém typových pozic

Rejstřík škol a školských zařízení

SCIO

 

Dokumenty ke stažení

Studium na SŠ - prezentace

Žádost o vytištění přihlášky na SŠ

 

Speciální vzdělávací potřeby 

Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se

  • zdravotním postižením (mentální, tělesné, zdravotní nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování),
  • zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání),
  • sociálním znevýhodněním (rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně patologickými jevy; nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo postavení azylanta a účastníka řízení o udělení azylu na území České republiky podle zvláštního právního předpisu).

Ve školním prostředí se nejčastěji setkáváme se specifickými poruchami učení.

Specifické vývojové poruchy školních dovedností jsou dle klasifikačního systému MKN-10 (1992) a DSM-IV-R (2000) členěny do několika kategorií:

  • specifická porucha čtení (dyslexie)
  • specifická porucha psaní a vyjadřování psaním (dysgrafie a dysortografie)
  • specifická porucha počítání (dyskalkulie)

Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum).

 Žádost o povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu

 

Další důležité informace vám poskytnou:

Pedagogicko-psychologická poradna, Fortna 39, 506 01  Jičín

tel.: 493 533 505, 493 533 595, www.pppjicin.cz

 

Speciálně pedagogické centrum (pro tělesně postižené), Obchodní 282, 542 25  Janské Lázně

tel.: 499 862 132, http://www.oajl.cz/index.php?stranka=spc

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči, Štefánikova 549, Hradec Králové 

tel.: 495 267 734, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.,  www.neslhk.com

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami sluchu a řeči, Soudná 12, 506 01  Jičín

(detašované pracoviště SPC Hradec Králové)

tel.: 702 088 481, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Speciálně pedagogické centrum pro děti s vadami zraku, Šimkova 879, 500 03  Hradec Králové

tel.: 495 518 261, http://www.spczphk.wbs.cz/

 

Speciálně pedagogické centrum (pro žáky s mentální retardací a s poruchami autistického centra), Hradecká 1231, 500 03 Hradec Králové

tel.: 495 514 681, http://www.spchk.cz/  

 

Speciálně pedagogické centrum (pro žáky s tělesným a kombinovaným postižením), Hrubínova 1458/1, 500 02 Hradec Králové 

(soukromé zařízení rodinného typu)

tel.: 495 538 989, http://www.prointepo.org/

 

Úřad práce, Havlíčkova 56, 506 01 Jičín
IPS (informační a poradenské středisko)
493 580 247, www.mpsv.cz

 

Městský úřad, nám. Jiřího z Poděbrad 342, 508 01  Hořice 
oddělení péče o rodinu
492 105 471, www.horice.org

 

© 2017 Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315, Ostroměř, tel.: 493 691 225, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web vytvořil www.helpmark.cz