Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání "Od všeho trošku"


Vzdělávací program zahrnuje přirozené propojení a návaznost v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně kulturní i environmentální. Systém plánování integrovaných tematických bloků je trojstupňový, je členěn podle obecnosti na tematické celky a tematické části.

Integrovaný blok rozvíjí děti v oblasti učení a poznatků, seznamuje děti s hodnotami, které uznává naše společnost, poskytuje dětem prostor pro samotnatnost a vyjádření svého postoje. Integrovaný blok obsahuje činnosti ze všech pěti oblastí RVP PV.

Obsah ŠVP je rozpracován do tří tematických celků:

 • Místo, kde je mi dobře
 • Máme se rádi
 • My a příroda

Hlavní tematické celky vycházejí z vizí a koncepce mateřské školy. Určují širší obsahový rámec, se kterým pracují obě třídy.

Každý celek je dále rozpracován do tematických částí, které odpovídají konkrétním potřebám a specifikům tříd. V průběhu jednoho školního roku nemusí být vyčerpány všechny tematické části.

Místo, kde je mi dobře

 • Vesnice
 • Tradice
 • Svět

Máme se rádi

 • Já a ostatní
 • Zdravý život
 • Proměny v čase

My a příroda

 • Zvířata
 • Rostliny
 • Počasí

DÁLE JSOU VYTVOŘENY TYTO PROGRAMY A PROJEKTY

 • Individuálně vzdělávací programy pro děti s OŠD

CO MATEŘSKÁ ŠKOLA DÁLE NABÍZÍ

 • Výtvarné a pracovní chvilky
 • Zařazení jogových prvků do cvičení

LOGOPEDICKÁ PÉČE

 • Procvičování jazyka a mluvidel
 • Procvičování jemné a hrubé motoriky
 • Pro nápravu jednotlivých hlásek je doporučen klinický logoped v Hradci Králové a Hořicích