Režim dne


6:15 - 8:00

spontánní hry, hry v hracích centrech, podněcování dětí k vlastní aktivitě

8:00 - 9:00

prolínání částečně řízených činností s pohybovými aktivitami, didakticky cílené činnosti ve skupinách i individuálně v souladu s třídním vzdělávacím programem jednotlivých tříd

9:00 - 9:15

přesnídávka

9:15 - 11:15

pobyt venku

11:15 - 11:30

příprava na oběd

11:30 - 12:00

oběd

12:00 - 14:00

odpočinek

14:00 - 14:15

svačina

14:15 - 16:15

spontánní hry
individuální práce
úkoly z třídního vzdělávacího programu