Režim dne


6:30 - 8:30 ranní hry s výběrem třídy podle zájmu dětí, které je vedou k tvořivosti, samostatnosti, aktivitě, výtvarné a pracovní činnosti, tělovýchovným dovednostem
8:30 - 9:00 ranní cvičení
asociační kroužek - plnění úkolu ze školního vzdělávacího programu
9:00 - 9:15
přesnídávka
9:15 - 11:15 pobyt venku
11:15 - 11:30 příprava na oběd
11:30 - 12:00 oběd
12:00 - 14:00 odpočinek
14:00 - 14:15
svačina
14:15 - 16:00 spontánní hry
individuální práce
úkoly ze školního vzdělávacího programu