Zaměření školy


Filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu s úzkými vazbami na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí, kde se bodou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. Je nutné se zaměřit na zdravý vývoj dítěte, který je spojen s přiměřenou pohybovou aktivitou a vychovat samostatné a sebevědomé děti, schopné komunikovat a spolupracovat.


Provoz mateřské školy


Pondělí - pátek
6:30 - 16:00 h


Počet dětí ve školním roce 2020/2021


1. třída 19 dětí
2. třída 15 dětí
Celkem 34 dětí