Organizace školního roku 2020/2021


Období školního roku

zahájení školního roku 1. září 2020 (úterý)
ukončení 1. pololetí 28. ledna 2021 (čtvrtek)
ukončení 2. pololetí 30. června 2021 (středa)

Přehled prázdnin

podzimní prázdniny: 29. října (čtvrtek) a 30. října 2020 (pátek)
vánoční prázdniny: 23. prosince 2020 (středa) - 3. ledna 2021 (neděle)
vyučování začne v pondělí 4. ledna 2021
pololetní prázdniny: 29. ledna 2021 (pátek)
jarní prázdniny: 8. února - 14. února 2021 (pondělí - neděle)
velikonoční prázdniny: 1. dubna 2021 (čtvrtek)
hlavní prázdniny: 1. července (čtvrtek) - 31. srpna 2021 (úterý)
Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve středu 1. září 2021

Vydávání vysvědčení

za 1. pololetí: 28. ledna 2021 (čtvrtek, výpisy z vysvědčení)
za 2. pololetí: 30. června 2021 (středa)

Termíny pedagogických rad

zahajovací: 1. září 2020 (út)
1. čtvrtletí: 19. listopadu 2020 (čt)
1. pololetí: 21. ledna 2021 (čt)
3. čtvrtletí: 20. dubna 2021 (út)
2. pololetí: 24. června 2021 (čt)
závěrečná: 30. června 2021 (st)

Provoz školní knihovny

úterý 7:15 - 7:25 h
středa 9:10 - 9:25 h
čtvrtek 7:15 - 7:25 h

Učební plán jednotlivých ročníků

Ročník - hodinová dotace 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zkratka
Český jazyk 9 9 8 7 7 5 5 4 5 Čj
Cizí jazyk Anglický  jazyk - - 3 3 3 4 4 3 3 Aj
Německý jazyk - - - - - - - 3 3 Nj
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4 M
Informatika - 1 1 1 1 1 1 1 - Inf
Prvouka 2 2 2 - - - - - - Prv
Vlastivěda - - - 2 2 - - - - Vl
Přírodověda - - - 2 2 - - - - Přv
Dějepis - - - - - 2 2 2 2 D
Společenskovědní seminář - - - - - 1 - - - Svs
Fyzika - - - - - 2 2 2 2 F
Chemie - - - - - - - 2 2 Ch
Přírodopis - - - - - 2 2 2 2
Zeměpis - - - - - 3 3 2 3 Z
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hv
Užité umění - - - - - 1 - - - Užu
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 Vv
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tv
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 - - - -
Svět práce - - - - - - - 1 1 Svp
Vedení domácnosti - - - - - - 1 - - Ved
Celkem hodin 20 22 24 26 26 30 30 31 31