Organizace školního roku 2017/2018

 

Období školního roku

 
zahájení školního roku 4. září 2017 (pondělí)
ukončení 1. pololetí 31. ledna 2018 (pondělí)
ukončení 2. pololetí 29. června 2018 (pátek)
   

Přehled prázdnin

 
podzimní prázdniny: 26. října (čtvrtek) a 27. října 2017 (pátek)
vánoční prázdniny: 23. prosince 2017 (sobota) - 2. ledna 2018 (úterý)
pololetní prázdniny: 2. února 2018 (pátek)
jarní prázdniny: 5. března - 11. března 2018 (pondělí - neděle)
velikonoční prázdniny: 29. - 30. března 2018 (čtvrtek - pátek)
hlavní prázdniny: 30. června - 31. srpna 2018 (sobota - pátek)
   
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019  začne v pondělí 3. září 2018
   

Vydávání vysvědčení

 
za 1. pololetí: 31. ledna 2018 (pondělí, výpisy z vysvědčení)
za 2. pololetí: 29. června 2018 (pátek)
   

Termíny pedagogických rad

 
zahajovací: 4. září 2017 (po)
1. čtvrtletí: 9. listopadu 2017 (čt)
1. pololetí: 25. ledna 2018 (čt)
3. čtvrtletí: 10. dubna 2018 (út) 
2. pololetí: 21. června 2018 (čt) 
závěrečná: 29. června 2018 (pá)
   
   

 Učební plán jednotlivých ročníků

Ročník - hodinová dotace
    1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zkratka
Český jazyk    9  9  8   7   7   5  Čj
Cizí jazyk Anglický jazyk  - 3 3 3 3 3 3 3 Aj
Německý jazyk  -  -  -  -  -  -  - 3 3 Nj
Matematika    4  5 5 5 5 4 5 5 4 M
Informatika    -  1 1 1 1 1 1 1 - Inf
Prvouka    2  2  2  -  -  -  -  -  - Prv 
Vlastivěda    -  -  -  2 2  -  -  -  - Vl 
Přírodověda    -  -  -  2 2  -  -  -  - Přv 
Dějepis    -  -  2
Společenskovědní seminář   -  1  - Svs 
Fyzika    -  2
Chemie   Ch 
Přírodopis    - -  2  Př 
Zeměpis   3 2
Hudební výchova   1 1 1 1 1 Hv 
Užité umění   - - - - Užu 
Výtvarná výchova   1 1 2 2 Vv 
Tělesná výchova   2  2  2  2  Tv 
Pracovní činnosti    1  1  1   1  Pč 
Svět práce    -  - - Svp 
Vedení domácnosti   -  - Ved 
Celkem hodin    20 22  24  26  26  30  30  31  31   

 

  

© 2017 Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315, Ostroměř, tel.: 493 691 225, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web vytvořil www.helpmark.cz