Organizace školního roku 2020/2021


Období školního roku

zahájení školního roku 1. září 2021 (středa)
ukončení 1. pololetí 31. ledna 2022 (pondělí)
ukončení 2. pololetí 30. června 2022 (čtvrtek)

Přehled prázdnin

podzimní prázdniny: 27. října (středa) a 29. října 2021 (pátek)
vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 (čtvrtek) - 2. ledna 2022 (neděle)
vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
pololetní prázdniny: 4. února 2022 (pátek)
jarní prázdniny: 21. února - 27. února 2022 (pondělí - neděle)
velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022 (čtvrtek)
hlavní prázdniny: 1. července (pátek) - 31. srpna 2022 (středa)
Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

Vydávání vysvědčení

za 1. pololetí: 31. ledna 2022 (pondělí, výpisy z vysvědčení)
za 2. pololetí: 30. června 2022 (čtvrtek)

Termíny pedagogických rad

zahajovací: 1. září 2021 (st)
1. čtvrtletí: 18. listopadu 2021 (čt)
1. pololetí: 20. ledna 2022 (čt)
3. čtvrtletí: 19. dubna 2022 (út)
2. pololetí: 23. června 2022 (čt)
závěrečná: 30. června 2022 (čt)

Provoz školní knihovny

úterý 7:15 - 7:25 h
středa 9:10 - 9:25 h
čtvrtek 7:15 - 7:25 h

Učební plán jednotlivých ročníků

Ročník - hodinová dotace 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Zkratka
Český jazyk 9 9 8 7 7 5 5 4 5 Čj
Cizí jazyk Anglický  jazyk - - 3 3 3 4 4 3 3 Aj
Německý jazyk - - - - - - - 3 3 Nj
Matematika 4 5 5 5 5 4 5 5 4 M
Informatika - 1 1 1 1 1 1 1 - Inf
Prvouka 2 2 2 - - - - - - Prv
Vlastivěda - - - 2 2 - - - - Vl
Přírodověda - - - 2 2 - - - - Přv
Dějepis - - - - - 2 2 2 2 D
Společenskovědní seminář - - - - - 1 - - - Svs
Fyzika - - - - - 2 2 2 2 F
Chemie - - - - - - - 2 2 Ch
Přírodopis - - - - - 2 2 2 2
Zeměpis - - - - - 3 3 2 3 Z
Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hv
Užité umění - - - - - 1 - - - Užu
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 2 2 1 1 Vv
Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Tv
Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 - - - -
Svět práce - - - - - - - 1 1 Svp
Vedení domácnosti - - - - - - 1 - - Ved
Celkem hodin 20 22 24 26 26 30 30 31 31