Školní metodik prevence

Pro I. stupeň - Mgr. Lenka Jelínková

Pro II. stupeň - Mgr. Iva Mádlová, Ph.D.

 

Preventivní program pro školní rok 2017/2018

Hodnocení Preventivního programu za školní rok 2016/2017

 

Naše škola se zapojila do projektu Nenech to být (NNTB)

Co je NNTB?

“Nenech to být” je internetový systém a mobilní aplikace bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přinášíme efektivní způsob odhalování těchto problémů ještě v jejich zárodku. To vše za spolupráce s Linkou bezpečí a Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno.

Odkaz na NNTB zde

 

Webové odkazy

Prevence rizikového chování

Dopravní výchova (Besip)

Dopravní výchova (ŠKODA AUTO)

Linka bezpečí

Sdružení Linka bezpečí bylo založeno za účelem pomoci dětem a mladým lidem nejen v jejich obtížných životních situacích, ale i při jejich každodenních starostech a problémech.

Prevencí k bezpečí

Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti.

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Oblastní charita Jičín

Poskytované služby:

  • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
  • Podpora rodin v rámci SPOD (sociálně právní ochrany dětí)
  • Náhradní rodinná péče
  • Dobrovolnictví
  • Nízkoprahové kluby

Laxus o. s.

Laxus o. s. je profesionální organizace zřizující odborné programy, které vytvářejí základ sítě služeb pro uživatele drog a jejich blízké především na území středních a východních Čech, s cílem minimalizovat negativní dopady užívání drog.

Saferinternet

Projekt Národního centra bezpečnějšího internetu (neziskové nevládní sdružení), který usiluje o zvyšování povědomí o bezpečnějším užívání internetu. Podporuje vzdělávání v této oblasti, a to zejména dětí, kterým ubližuje nevhodné a závadné chování na internetu. Poskytuje pomoc, působí proti šíření ilegálního, zejména pedofilního a extremistického obsahu na internetu. 

Semiramis z.ú.

SEMIRAMIS z.ú. je profesionální organizace s dlouholetou tradicí v poskytování odborných služeb, zaměřených na závislostní a další rizikové chování.

Legislativa upravující prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018

Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje na období 2014-2018

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j. 21291/2010-28 (+ přílohy)

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)

MP k zajištění bezpečnosti ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT, č.j. 37 014/2005

MP k jednotnému uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, č.j. 10 194/2002-14

Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu čj. 11 691/2004-24

Spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané čj. 25 884/2003-24

Vnitřní směrnice „Školní řád" (součástí Pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků)

 

 

 

 

 

© 2017 Základní škola Eduarda Štorcha a mateřská škola Ostroměř, Školní 315, Ostroměř, tel.: 493 691 225, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

web vytvořil www.helpmark.cz