Zájmové kroužky

V 1. pololetí školního roku 2021/2022 jsou organizovány následující zájmové kroužky:

Den

Název kroužku

Třída

Čas

Zahájení

Lektor

PONDĚLÍ Florbal III.  8. - 9. 14:40 - 15:25 11.10. M. Špicar
Šachy a strategické hry I.  1. - 5. 13:45 - 14:30 11.10. V. Vávra
Šacha a strategické hry II.  6. - 9. 14:40 - 15:25 11.10. V. Vávra
ÚTERÝ

Literárně dramatický kroužek

(lichý týden)

1. - 7.

13:30 - 15:00

12.10. V. Vondráčková
Florbal I. 3. - 5. 13:25 - 14:10 5.10. M. Špicar
Florbal II. 6. - 7. 14:15 - 15:00 5.10. M. Špicar
STŘEDA Keramika (sudý týden) 1. - 2. 13:00 - 14:30 6.10. H. Nesvadbová
Keramika (lichý týden) 3. - 9. 13:00 - 14:30 13.10. H. Nesvadbová
ČTVRTEK Pěvecký sbor 1. - 9. 13:30 - 14:30 7.10. M. Krejčová
Dětská jóga 1. - 4. 13:20 - 14:05 7.10. I. Macháčková
Basketbal 2. - 5. 14:15 - 15:00 7.10. M. Fikarová
PÁTEK Pohybový mix 6. - 8. 13:20 - 14:05 8.10. M. Špicar
Hurá do přírody 1. - 3. 12:35 - 13:20 8.10. J. Horák

Za zájmové kroužky se vybírá poplatek vždy na celé pololetí školního roku.

Platba za zájmový kroužek bude provedena prostřednictvím školní elektronické pokladny, kdy bude přihlášenému žákovi z virtuálního účtu stržena částka uvedená u daného kroužku.

Některé kroužky trvají 1,5 hodiny, čemuž je přizpůsobena i vybíraná částka. Kroužek Keramika byl pro velký zájem rozdělen na 2 skupiny, které se budou střídat po týdnu.