Zájmové kroužky


V 1. pololetí školního roku 2020/2021 nebudou v souladu s manuálem MŠMT organizovány zájmové kroužky v rámci doplňkové činnosti.

Pronájem prostor bude probíhat v souladu s vládními opatřeními.