Dokumenty


Subjekt

pdf Směrnice k svobodnému přístupu k informacím a vyřizování stížností
pdf Pokyn k minimálnímu standardu bezpečnosti
pdf Program poradenských služeb ve škole na školní rok 2021/2022
pdf Rozpočet na rok 2022
pdf Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2024
pdf Inspekční zpráva z roku 2021

Základní škola

pdf Školní řád ZŠ
pdf Vnitřní řád ŠD
pdf Úplata za vzdělávání v ŠD
pdf Žádost o uvolnění ze ŠD
pdf Školní vzdělávací program ZŠ
pdf Školní vzdělávací program ŠD
pdf Žádost o uvolnění z TV
pdf Žádost o přestup žáka
pdf Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021
pdf Řády odborných učeben
pdf Řád pro organizaci zájmových kroužků v rámci doplňkové činnosti

Mateřská škola

pdf Školní řád MŠ
pdf Úplata za předškolní vzdělávání v MŠ
pdf Žádost o přijetí do MŠ
pdf Vlastní hodnocení MŠ za rok 2020/2021

Školní jídelna

pdf Vnitřní řád ŠJ
pdf Sanitační řád - jídelna
pdf Sanitační řád - výdejna