Základní informace o čipovém systému ve školní jídelně


Od 1. září 2017 byl zaveden čipový přístupový systém, který byl od začátku školního roku 2017/2018 propojen s elektronickým stravovacím systémem (strava.cz).

Každý nový žák si zakoupí čip za poplatek 115 Kč v hotovosti v kanceláři školní jídelny. V případě ukončení stravování bude tato částka oproti čipu strávníkovi vrácena zpět. Čip je vyroben z tvrdého plastu. Doporučujeme jej přivěsit ke klíčům nebo na závěsnou šňůrku, aby se zamezilo jeho ztrátě.

Tento moderní způsob výdeje stravy umožní lepší kontrolu vydané stravy a velikosti porce. Zákonní zástupci budou mít tedy přehled (přes objednávkový systém strava.cz), zda jejich dítě v daný den oběd skutečně odebralo.

V případě výjimečného zapomenutí čipu žák tuto skutečnost nahlásí při příchodu na oběd vedoucí školní jídelny. Oběd mu bude poté vydán. Při opakovaném zapomínání čipu budou zákonní zástupci upozorněni a požádáni o nápravu. Pokud žák čip ztratí, musí si nejpozději do 5 dnů od zjištění této skutečnosti zakoupit čip nový.

Radoslava Vondráčková, vedoucí školní jídelny