Ceny stravného

Dle vyhlášky č. 107/2005 Sb., v platném znění, jsou strávníci zařazeni do kategorií dle data narození, kterého dosáhli ve školním roce (tj. od 1.9. do 31.8. pro daný školní rok).
Vyhláška >>>


Školní rok 2021/2022


Mateřská škola

Děti

do 6 let

7 let

Přesnídávka (vč. nápoje) 13 Kč 14 Kč
Oběd 25 Kč 30 Kč
Svačina 9 Kč 10 Kč

Součástí ceny přesnídávky je částka za pitný režim ve výši 4 Kč.Základní škola

Žáci

7 - 10 let

11 - 14 let

15 let a více

Oběd 30 Kč 33 Kč 36 Kč


Cizí strávníci
Finanční norma na potraviny 36 Kč
Mzdové náklady 20 Kč
Věcné náklady 11 Kč
Zisk 1 Kč
Celkem oběd 68 Kč

Na základě usnesení Zastupitelstva obce Ostroměř ze dne 20. 10. 2016 nabízí školní jídelna od 1. 11. 2016 obědy starobním důchodcům z Ostroměře a přidružených obcí za cenu 51 Kč.
Formulář přihlášky ke stravování je k dispozici v kanceláři školní jídelny.


Na vrácení stravného má strávník nárok za každý den, na který je včas odhlášen, tj. do 12:00 předcházejícího dne.
První den neplánované nepřítomnosti strávníka (dítěte nebo žáka) je možno si vyzvednout oběd ve školní jídelně za původní cenu oběda (dle věku strávníka) v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb.
Další dny nemoci musí strávník zaplatit za oběd částku navýšenou o mzdové náklady (20 Kč) a věcné náklady (11 Kč).