01.04.2022

Březen - měsíc knihy a čtenářů

V rámci celoškolního projektu jsme se v měsíci březnu věnovali dětským knížkám, předčítání i vlastní literární tvorbě. Projekt si kladl za cíl přinést dětem příjemné zážitky spojené s knihami a předčítáním, podporovat vlastní čtení a literární tvorbu dětí. 

A jak vše probíhalo? 

O velké přestávce děti i učitelé předčítali zaujatým posluchačům ze svých oblíbených dětských knih. Zájem o předčítání i poslech byl veliký. Proto tato část projektu pokračuje také v měsíci dubnu. Předčítat do školy chodili také rodiče našich žáků či paní knihovnice. Mnohokrát děkujeme všem odvážným čtenářům za účast. 

Do projektu jsme zapojili také děti z naší mateřské školy. Po celý březen chodili žáci 2.A, 2.B a 3.třídy předčítat předškoláčkům knížky o žabácích Kvakovi a Žbluňkovi. 

Část projektu, která rozvíjela literární tvorbu, probíhala v každé třídě rozdílně. Žáci měli za úkol vymyslet a v krátkém videu představit svého literárního hrdinu. Některé třídy nejprve uspořádali své třídní kolo a poté svého třídního vítěze nominovali do kola celoškolního. V celoškolním hlasování v těsném výsledku zvítězil skřítek Chroupal žáků 2.B. Další literární hrdinové se s vítězným skřítkem Chroupalem setkali v dobrodružných příbězích, které žáci vymysleli a napsali. Všechny příběhy jsme dali dohromady do naší společné školní knihy. Knihu i videa o jednotlivých třídních postavách budete mít možnost vidět v červnu na ostroměřských slavnostech. 

Michaela Fikarová