06.05.2022

Den matek (1. třída)

V průběhu jara jsem dostala od své bývalé žákyně Anetky Bajerové z druhého stupně pozvánku na taneční představení ZUŠ Melodie Hořice Sny skutečné jsou, kde prý bude vystupovat. Pozvání mne velice potěšilo. Moji prvňáčci vše zaslechli a jejich zájem o návštěvu představení byl okamžitý…

V úterý 10. května jsme se sešli před školou a čekali na příjezd autobusu, abychom mohli přistoupit ke spolužákům přijíždějícím od Mlázovic i Konecchlumí a vydali jsme se „školním“ autobusem do Hořic. Zde jsme si prohlédli autobusové nádraží a zapřemýšleli jsme nad tím, jak se dostaneme zpět do Ostroměře a kde získáme potřebné informace. Sledovali jsme informační tabule a čísla zastávek a došli jsme se zeptat do informační kanceláře. Správnou odpověď jsme znali během chvilky.

Dále jsme pokračovali do Domu kultury Koruna a pozorovali jsme vše kolem sebe a cítili vůni jara. Byla nám přidělena místa v první řadě a ještě před vstupem k nám přiběhli tři naše starší spolužačky – tanečnice (A. Bajerová, Z. Tučková a E. Tomešová). Vítaly nás s nadšením, že jsme se přijeli podívat na jejich nacvičené vystoupení. Byla dvě: V zrcadle a Dovolená v Abu Dhabi. Celkem jsme zhlédli sedmnáct tanečních čísel předvedených i jinými věkovými kategoriemi dívek i chlapce. Všichni jsme představením byli nadšení a také pyšní, že i dívky z naší školy jsou tak šikovné a také  se staly tanečním vzorem nejen pro holčičky prvňačky, ale i kluky prvňáky.

Mně se líbilo:

Hynďa – jak zvedaly tanečnice do výšky.

Evička – jak zvolaly: „Jménem zákona, stůjte!“

Maty – jak běhaly sem, tam s kufrem.

Jiřík – jak dělaly přemety.

Emi – jak tam potom vystoupily dvě holky a přinesly věšák s oblečením a za nimi běhala srdíčka.

Vandi – jak tam byli pavouci – křížáci – na oblečení měli křížky.

Danča – jak přinesli zrcadlo,

Ani – jak byli na konci úplně všichni,

Adélka – jak měly hezké šaty,

Všem se líbilo všechno!

Po rozloučení jsme se nasvačili, koupili si kopeček zmrzliny a snědli ho v krásném novém parčíku s kašnou a vodotryskem na náměstí Jiřího z Poděbrad. Zde jsme také navštívili informační centrum, kde jsme se dozvěděli, jaké informace podává. Dostali jsme i mapku Hořic na které jsme si našli místa, která jsme v Hořicích navštívili. Při čekání na autobus jsme se ještě došli podívat, kam budeme příští školní rok jezdit na plavání.

Pak jsme se již vydali zpět autobusem ze stanoviště č. 11 přes Chlum do Ostroměře.

Taneční představení jsme si v hodině výtvarné výchovy nakreslili.

Vlaďka Vondráčková a prvňáčci


06.05.2022

Den matek (1. třída)

V 1. třídě jsme si připomněli, že na neděli 8. května připadá Den matek. Tento svátek se slaví po celém světě a má vyjádřit úctu a vděk všem maminkám. Kvůli rozdílným tradicím a historii se slaví v různých zemích v různé termíny. V České republice slavíme dle amerického vzoru druhou květnovou neděli již od roku 1923 a jeho propagátorkou byla Alice Masaryková.

Na tento svátek jsme se připravovali již ve značném předstihu v keramické dílně. Z keramické hlíny jsme maminkám vytvářeli srdíčka. Každý hned dvě, jedno větší na pověšení na stěnu a druhé menší jako ozdobu na náramek. Tentokrát jsme je po prvním vypálení zdobili skleněnou drtí a glazurou. Výrobky se ještě jednou vypálily, a pak jsme mohli jen žasnout. Srdíčka se velice vydařila. Velmi děkujeme paní Haně Nesvadbové za přípravu i pomoc při tvoření a vypálení.

Maminkám jsme vyrobili ještě papírové přáníčko…

Někteří se nemohli dočkat neděle a své dárky s poděkováním svým maminkám předali již v pátek nebo v sobotu.  

Vlaďka Vondráčková a prvňáčci


05.05.2022

Sněhurka a sedm trpaslíků

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 navštívila naši školu Filharmonie Hradec Králové. V hudbě byl ukrytý příběh o Sněhurce a sedmi trpaslících. Na představení přišli žáci 1. stupně. Všichni jsme pozorně poslouchali a na konci se nás zeptali na různé otázky. Muzikanti hráli na hoboj, pikolu, fagot, klarinet, zobcovou flétnu, příčnou flétnu a lesní roh. Hýbali jsme se, protahovali a dozvěděli jsme se o dechových nástrojích. Když zazvonilo, zatleskali jsme a vrátili se do tříd.

Zuzana Henychová, 5. třída


05.05.2022

Obnovitelné zdroje energie

Osmáci a deváťáci se v rámci projektové výuky věnovali obnovitelným zdrojům – energii větrné, vodní, sluneční, geotermální, jaderné, biomase a fosilním palivům. Ve skupinkách zpracovávali projekt, ve kterém vysvětlili podstatu dané energie, její výhody a nevýhody, minulost i budoucnost, využití v ČR a ve světě.

Ve středu 27. dubna se vypravili do Hradce Králové do infocentra vodní elektrárny Hučák. Nejdříve zhlédli výukové video, následoval výklad s diskuzí a návštěva strojovny samotné elektrárny. Poté se již jednotlivé skupiny rozběhly k interaktivním exponátům a tabulím, aby získaly dostatek informací do svého projektu. K jeho vypracování došlo v Jiráskových sadech a k závěrečnému doladění až ve škole. Další týden jednotlivé týmy prezentovaly svou práci.

Jak zhodnotili exkurzi deváťáci?

Lada Nekulová a Dana Hermochová


04.05.2022

Návštěva školní knihovny (1. třída)

Prvňáčci již umí číst skoro všechna písmenka, čtou plynule a všichni rozumí tomu, co čtou. Již brzy se stanou pasovanými čtenáři. Vydali jsme se tedy do školní knihovny, kde nás uvítala paní asistentka Martina Ponikelská. Všichni žáci odcházeli spokojeni s vybranou knihou v ruce. Neodešli však daleko. Posedali si po schodech do druhého patra a začetli s v rámci první čtenářské dílny do svých nově zapůjčených knih. Pak se přemístili do prostoru družiny a třídy, kde si mohli vybrat místečko, které jim je příjemné a dál četli…

Další zajímavé knížky si mohou prvňáčci půjčovat od paní asistentky o přestávkách již sami.

Vlaďka Vondráčková, tř. uč.


03.05.2022

Bezpečný cyklista 

V závěru dubna jsme se s dětmi ze 2. až 6. ročníku věnovali ve výtvarné výchově bezpečné jízdě na silnicích. Povídali jsme si o tom, jak má být vybavený správný cyklista, co všechno si má na svou jízdu připravit a jak může předcházet na kole nejrůznějším karambolům. Nejlepší práce dětí byly zaslány do výtvarné soutěže, kterou pořádá Policie České republiky.

„V květnu budou oceněni výherci krajských kol. V každé kategorii budou vyhlášeni tři výherci. Vítězné práce budou automaticky postupovat do celostátního kola, jehož slavnostní vyhlášení proběhne v červnu 2022.“

Více informací na: https://www.dopravnivychova.cz/blog/4:soutez-bezpecny-cyklista.html

Kateřina Kulichová


02.05.2022

Kde jsou v Ostroměři kontejnery? (1. třída)

V pondělí 2. května jsme se vydali hledat ostroměřské kontejnery pro tříděný odpad. Na vycházku jsme si vzali sešit prvouky a tužku, abychom si k probranému tématu Třídíme odpad mohli zapisovat, kde se místa s kontejnery nachází a které kontejnery tu jsou.

Vycházka nám trvala dvě vyučovací hodiny a objevili jsme celkem sedm stanovišť. Bohužel jsme také zjistili, že někteří naši spoluobčané roztřídili odpad u kontejnerů opravdu nesprávně. Ach jo …

Prvňáci a Vlaďka Vondráčková, tř. uč.


29.04.2022

Písek kolem nás (3. třída)

Víte, kde všude využíváme v lidském snažení písek? Jak staré jsou pískovcové skály v Českém ráji? Jak chutná pískovec? A tušíte, jak vypadá larva mravkolva?

Na všechny tyto otázky by po páteční exkurzi dokázali třeťáci docela hravě odpovědět. Prošli totiž vzdělávacím programem, kde písek hrál hlavní roli. Ve vědeckých týmech museli sbírat vzorky barevných písků, hledat podle cesty schované obrázky, zkoumat vlastnosti pískovce. Během toho stihli klást různé dotazy paní Stárkové a užívali si neopakovatelné přírody.

Na samém konci naší procházky skalami jsme objevili poklad a mohli jsme si vytvořit mandalu – samozřejmě vysypanou krásným barevným pískem.

A co ten mravkolev? Toho jsme našli pod skalou, kousek od místa, kde jsme tvořili… Byl zavrtaný v písku a tvářil se pořádně hladově!

Jan Horák


29.04.2022

Čarodějná škola

V pátek 29. dubna se slétli do čarodějné školy čarodějové a čarodějnice, ale také kouzelníci a kouzelnice.  Na prvním stupni proběhl celý den v duchu kouzel a čarodějnických činností a dovedností. Děti vyplňovaly pracovní listy, tvořily čarodějnice, létaly na košťatech, psaly různá zaklínadla, cvičily a také tančily. Žáci druhého stupně využili krásného počasí a letěli se provětrat ven. Mnozí pokračovali v čarodějném reji ještě ve školní družině. Tento den si užily nejen děti, ale také pedagogický sbor, jak se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Iveta Macháčková


27.04.2022

Čtení nás baví (2. A)

Ve středu 27. dubna se druháčci z áčka vydali navštívit místní knihovnu, kterou moc dobře znají. V knihovně nás přivítala paní Hana Němečková, které se děti okamžitě ptaly, zda si mohou knížky prohlédnout, vrátit nebo vypůjčit. Jakmile si sundaly batůžky, bundy a čepice, hned se vrhly do malých chodbiček a bylo už jen slyšet jejich šepot, kdo co našel za knížku. U půjčení a vybírání jen tak nezůstalo, ve vedlejší místnosti měly děti za úkol v klidu si číst, vypracovat pracovní list a popovídat si se sousedem, o čem byla daná knížka. Než jsme odešli zpátky do školy, děti ještě paní Němečkové řekly básničky, které se naučily, a za odměnu dostaly malou sladkost. Čas rychle utekl, a tak se budeme těšit na další návštěvu, kterou druháčci brzy zopakují.

Iveta Macháčková


27.04.2022

Po stopách Eduarda Štorcha (2. B)

Ve středu 27. dubna žáci 2.B putovali po ostroměřské stezce, která představuje naši obec a významné rodáky. Společně jsme se učili orientovat podle mapy, četli jsme si informace na tabulích a frotážovali přiložené značky. Nyní již víme, kdo byl Eduard Štorch a že naše škola nese jeho jméno. Víme také, kde bydlel a že byl učitelem a spisovatelem. Zjistili jsme, že Ostroměř se dříve jmenovala Ostromiř a řeka Javorka byla Zlatnice. A jak jste na tom vy? Znáte dobře naši obec? Projděte si naučnou stezku a osvěžte si znalosti! Pokud vám počasí bude přát, určitě zažijete příjemný den, stejně jako my. Výuka venku s nádherným jarním počasím neměla chybu! 

Michaela Fikarová


25.04.2022

A už jsme doplavali... (2. A, 2. B a 3. třída)

S koncem měsíce dubna nastala i naše poslední hodina plavání. Během ní si děti užily pořádnou opičí dráhu (podplavat překážky, sklouznout se na skluzavce, skočit z bloků, plavat a házet s balonkem, běhat po nestabilních deskách). Třešničkou na dortu bylo společné plavání nás učitelů s dětmi a „mokré“ vysvědčení s výsledky práce v kurzu.

Co této závěrečné hodině předcházelo? Práce ve třech skupinách podle plaveckých dovedností. První skupina se po deset lekcí zdokonalovala v jednotlivých plaveckých stylech, trénovala různé skoky do vody, potápěla se. Druhá skupina si s vodou také rozuměla. Některé plavecké styly byly pro žáky novinkou, trénovali např. vydechování do vody během kraulu, správnou práci rukou u znaku. Ve třetí skupině bylo nejvíc dětí. Přesto i v ní všichni udělali velký kus práce a od obav z vody se přenesli až k aktivnímu skotačení ve vlnách. Mnozí se rozplavali a zvládli přeplavat kus bazénu.

Velký dík patří hlavně lektorům v bazénu v Hořicích, kteří intenzivně pracovali se všemi žáky a promýšleli, jak je podpořit k individuálnímu posunu.

Na plavecký výcvik dojížděli Iveta Macháčková, Michaela Fikarová, Petra Vondráčková a Jan Horák


22.04.2022

Den Země (1. třída)

V rámci Dne Země i kapitoly v prvouce Z čeho jsou věci kolem nás jsme si vyprávěli o tom, jak lidé znečišťují naši planetu Zemi. V našem tematickém vyučování jsme přemýšleli o tom, jak Zemi pomoci a stát se ochráncem přírody. Zjistili jsme, že bychom mohli pomoci třeba omezením spotřeby – používáním méně věcí. Můžeme věci používat opakovaně a nekupovat stále nové a nové a také je můžeme recyklovat a vyrobit z použitých věcí něco užitečného.

V pracovních činnostech jsme vyrobili různé zajímavé věci – velkou a malou raketu, čarodějnice, oblečení ze starého trička – sukně, kšiltovku, letní triko bez rukávů … a navíc jsme si užili při tvorbě spoustu veselých okamžiků a radostí z tvoření.

Prvňáčci a Vlaďka Vondráčková, tř. uč.


21.04.2022

Budujeme laboratoř - pokusy (1. třída)

Ve středu 20. dubna jsme v hodině prvouky začali budovat třídní laboratoř.

Přemýšleli jsme, jaké pomůcky bychom mohli potřebovat na pokus s vejcem, který jsme zhlédli na videu. Chtěli jsme zjistit, zda vejce opravdu plave po přidání soli do vody. Postupně jsme si opakovali celý postup práce a pomůcky jsme si zapisovali do pracovního listu. Poté jsme si prohlédli obrázek v učebnici: „Jaké vybavení budou potřebovat ke svým pokusům děti na obrázku?“ Do obrázku v sešitu jsme vlepili samolepky potřebných pomůcek a zároveň jsme si kladli otázky: „Je pastelka těžší než kovová propiska? Rozpouští se cukr ve studené vodě rychleji než v teplé? Jak dlouhá může být žížala? Čím žahá kopřiva? Má mravenec oči?“

Na otázky jsme odpovídali pouhým odhadem, ale my jsme chtěli opravdu vědecké důkazy. Domluvili jsme se, že další den, tedy ve čtvrtek 21. dubna, poprvé navštívíme školní laboratorní učebnu chemie a fyziky. Zde pomocí pokusů ve skupinách zjistíme vlastní zkušeností, jak to opravdu je.

V bádání nám byl nápomocen i pan učitel Mgr. Miroslav Špicar, který na druhém stupni vyučuje přírodopis. Poskytl nám a zprovoznil k naší badatelské činnosti školní mikroskopy a mohli jsme zde podniknout pokusy s mravenci a kopřivou.

V další hodině jsme se s naší badatelskou prací přesunuli do naší učebny, kde jsme prováděli pokus s pastelkou a propiskou, s rozpouštěním cukru, měřili jsme žížaly a zjišťovali, zda je vejce „plavec“.

Od pana učitele Mgr. Oldřicha Šádka, učitele fyziky, máme zapůjčené školní rovnoramenné pákové váhy, na kterých budeme provádět naše další pokusy v naší nové třídní laboratoři.

Už se na to velmi těšíme!

Za prvňáčky Vlaďka Vondráčková, tř. uč.


19.04.2022

Co se děje v půdě? (2. A a 2. B)

V úterý 19.dubna jsme se s žáky druhých tříd vydali do Jičína do Centra přírodních věd na ekoprogram s názvem “Co se děje v půdě?”. Půdu jsme poznávali podle vůně, rozhodovali jsme, zda je suchá půda těžší než mokrá, jak poznáme, že je v půdě vzduch, proč se tvoří kaluže… Všichni víme, že žížaly, které žijí v půdě nevidí a orientují se pomocí hmatových vousků. Orientaci pomocí hmatu jsme si také sami vyzkoušeli. Žížaly i jejich vajíčka jsme hledali a pozorovali v kompostu. Zahráli jsme si na stonožky i mnohonožky. Dopoledne plné pozorování a experimentů v přírodě se nám všem líbilo. 

Za žáky 2. A a 2. B napsala Michaela Fikarová


13.04.2022

Sázení v 2. A

Vstávej, semínko, holala, bude z tebe fiala…

V půlce března, kdy se všechno sází, se i druháčci z áčka rozhodli zasadit hrášek a pozorovat růst rostliny. Paní učitelka dodala vše potřebné – od hlíny, semínek až po papírové výsadbové květináče. A už se mohlo sázet. Děti se postupně střídaly u hlíny, dávaly semínko po semínku a nakonec pokropily vodou.  Každý den semínka kontrolovaly, kropily a pozorovaly. „Kdy už nám to poroste? Nejsou ta semínka špatná? Proč pořád nerostou!“ netrpělivě se každý den ptaly. Po dvou až třech týdnech se děti dočkaly a viděly první známky růstu. Těsně před velikonočními prázdninami si naklíčený hrášek odnesly domů, aby jej mohly zasadit do truhlíku nebo na záhon. Jak jim šla práce od ruky, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii.

Iveta Macháčková


08.04.2022

Pohádka O rukavičce (1. třída)

V únoru jsme si prožili projektový den „Mám dvě teplé rukavičky“ a domluvili jsme se, že přečtenou pohádku O rukavičce si zkusíme zdramatizovat.

Pohádku jsme si pozorně přečetli, rozdělili herecké role a utvořili malý „Orffův orchestr“. Hlavní rekvizitu, rukavičku, jsme si společně namalovali. Herci si sehnali překrásné kostýmy (Děkujeme všem kreativním maminkám…). V hodinách českého jazyka jsme divadelní představení začali secvičovat. Při nácviku jsme zažívali spoustu veselých chvilek a radosti. Nacvičenou pohádku jsme předvedli našim starším spolužákům z 2.A, 2.B, mladším spolužákům v mateřské škole a na závěr jsme ji zahráli i v obecní knihovně druhákům z bělohradské základní školy. Na zjištění pozornosti diváků jsme měli připraveno i několik otázek: „Jak se jmenovala zvířátka“, „Který nástroj doprovázel dané zvířátko?“ …

Divadelní ztvárnění bavilo vypravěče, herce, hudebníky i diváky.

Naši „derniéru“ budeme mít v červnu na ostroměřských slavnostech a šedesátém výročí založení naší školy.

Za prvňáčky Vlaďka Vondráčková, tř. uč.