15. 09. 2021

Od literatury k zásahové jednotce (9. třída)

Středeční exkurzi jsme s deváťáky zahájili v místní knihovně, abychom se pokochali svými literárními pracemi, které jsme zaslali do soutěže Stromy a my a nyní jsou zde v rámci výstavy k vidění a přečtení. Dále jsme pokračovali do Hradce Králové na akci Bezpečné nábřeží, kde složky integrovaného záchranného systému prezentují svou techniku a každodenní činnost v rámci dynamických ukázek. Z těch nás nejvíce zaujala záchrana tonoucího z vrtulníku, policejní kynologie a operace zásahové jednotky.

Dozvěděli jsme se plno informací, vyzkoušeli si policejní helmu a obušek, brýle simulující opilost či účinek drog, resuscitaci a vyprošťování z auta hydraulickými nůžkami. Po obědě jsme se nechali zamknout do vězeňského autobusu, důkladně prozkoumali výstroj i výzbroj vězeňské služby, prohlédli si věci zabavené celní správou, jejich vozový park i výbavu sloužící k zastavení vozidla. Stihli jsme nakouknout i na sousední Festival sociálních služeb a např. ve stánku Tyfloservisu zkusili brýle simulující vady zraku.

Lada Nekulová


13. 09. 2021

Výroba lapbooku (4. třída)

Co je to lapbook? Název je odvozen od slov LAP = klín a BOOk = kniha. Tedy kniha do klína. Učební pomůcka, kterou si žáci sami vyrobí. Základ tvoří papírové desky s chlopněmi. Dovnitř jsou dolepovány různé skládačky s informacemi. Naším tématem byla podstatná jména a slovesa. Děti seděly ve čtveřicích v tzv. hnízdech. Vzájemně se inspirovaly v barevných kombinacích. „Lovily“ v paměti pádové otázky….

Během školního roku doplníme do lapbooku nové učivo. Budou to vzory podstatných jmen a ještě se naučíme shodu přísudku s podmětem. A důležité informace budeme mít pohromadě.

Jana Slámová a čtvrťáci


10. 09. 2021

Učíme se venku (3. třída)

Díky krásnému počasí, které panuje na začátku září, jsme se třeťáky hodně využívali naši venkovní učebnu. Mohli jsme tak být na čerstvém vzduchu, užívat si sluníčka a zároveň se učit. Do některých aktivit jsme zapojili i okolo ležící přírodniny. Skládali jsme např. slovíčka v angličtině nebo jsme tvořili šifry v češtině.

Možnost pohybu, pobytu na čerstvém vzduchu a příjemné prostředí naší učebny pod stromy budeme určitě využívat i v dalších týdnech.

Jan Horák


08. 09. 2021

Dopravní hřiště (5. třída)

Byli jsme na dopravním hřišti. Moc jsem si to užila a doufám, že i mí spolužáci.

Když jsme přijeli do školy, tak jsme asi 25 minut čekali na autobus, který přijel od Konecchlumí. Svezl nás do Hořic na autobusové nádraží. Odtud jsme šli pěšky na dopravní hřiště. Šli jsme do velkého kopce až nahoru, kde se nachází 300 zatáček Gustava Havla. Když jsme šli nahoru do kopce, tak jsem si to moc neužívala.

Na dopravním hřišti jsme se nasvačili. Přiběhla k nám rezatá kočka. Potom k nám přišel pan instruktor, který nás učil správně jezdit na kole podle dopravních značek. Už jsme byli na hřišti dvakrát a tak jsme byli od minule trochu poučení a naučení, ale stále jsme dělali chyby. Po jízdě jsme šli do učebny, kde jsme psali test. Všichni jsme udělali pár chyb, ale i tak jsme dostali Průkaz cyklisty. Byli jsme nadšení. Potom jsme se rozloučili a vydali se na zpáteční cestu. Na náměstí jsme se ještě stavili v cukrárně u Barborky na zmrzlinu a pak už vlak a zpět do školy.

Moc děkuji za výcvik a dodání znalostí na to, abych mohla vyjet na  dopravní komunikaci. Moc jsem si to užila.

Markéta Křepelová, žákyně 5. třídy


03. 09. 2021

Hele, tele (7., 8. a 9. třídy)

První školní týden zakončili sedmáci, osmáci a deváťáci ve Třtěnicích. Vydali se na oblíbenou exkurzi PRIM Chomutice, prohlédli si vystavenou zemědělskou techniku i domácí zvířátka. Nejvíce však všechny zajímala soutěž v pití mléka. Odvážlivci pijí půl litru mléka brčkem načas. Letos se nám velmi dařilo, odnesli jsme si čtyři ceny ze šesti. Osmačky obsadily všechna tři místa, nejrychleji pila Klára Zedníková, dále se umístila Natka Zedníková a třetí Vanessa Gráfiková. U kluků zabodoval na 2. místě David Horčička. Všichni čtyři si odnesli vlastní chladicí tašku plnou regionálních mléčných výrobků a párků. Užili jsme si příjemné slunečné dopoledne a naladili se na další školní rok.

Lada Nekulová


03. 09. 2021

Procházka Ostroměří (6. B)

V pátek jsme se vydali s dětmi na procházku po Ostroměři.

Nejdříve jsme se vydali do lesa nad Ostroměří, kde jsme se posilnili na další cestu. Poté jsme Hláskem došli až k sokolovně. Tam jsme se občerstvili a zahráli si socializační hry. Dále jsme na hřišti u sokolovny nacházeli indicie, které nás měly směrovat k uhodnutí hesla. Po jeho správném vyřešení jsme mohli začít hledat poklad, kde žáci nalezli drobné dárečky. Na závěr jsme si společně rozdělali oheň a opekli buřty.

Všichni jsme si krásné dopoledne užili a mohli jsme se tak připravit na začátek školního roku.

Lada Vávrová


03. 09. 2021

Procházka po Chlumu (6. A)

V pátek 3. září vyrazila třída 6. A pěšky po Chlumu z Ostroměře do Konecchlumí. Výlet byl ideální příležitostí k seznámení se mezi sebou, do již utvořené třídy totiž přibyli noví žáci ze školy z Vojic a nová třídní učitelka. Při cestě jsme se rozhlíželi po krásách okolní i vzdálené přírody, dokonce jsme zahlédli i Sněžku. Společně jsme ušli 8 km, za což si všichni žáci zaslouží velkou pochvalu. Na konci Chlumu jsme si u mohyly Viléma Konecchlumského popovídali o důvodu jejího vzniku, a pak jsme zamířili k místu, kde jsme si opekli buřty. Na závěr nemohla chybět téměř povinná koupě místní vyhlášené zmrzliny. Zpět do Ostroměře jsme vyrazili autobusem.  Společné dopoledne jsme si užili a mohli jsme zahájit nový školní rok.

Jana Měsíčková


03. 09. 2021

Po stopách skřítků (2. A)

Na konci minulého školního roku šly děti z 2. A stavět skřítkům domečky do místního lesa. Naše první výprava proto směřovala právě po stopách skřítků a zjišťovala, zda dané domečky vydržely. Některé byly zničené, další zasypalo listí a jiné zmizely… Že by si je skřítkové odnesli? Druháčci neváhali a hned se dali do výstavby nových domečků. Jak se domečky povedly, se můžete přesvědčit ve fotogalerii. 

 Iveta Macháčková a žáci 2. A


01. 09. 2021

Zahájení školního roku v 1. třídě

A je tu! Středa 1. září 2021 – tolik očekávaný první školní den našich prvňáčků!

Na naše prvňáčky čekala nově vybudovaná první třída v meziposchodí školy. Učebna se nachází v těsné blízkosti místnosti družiny, kterou budou moci naši prvňáčci využívat i v průběhu dopolední výuky. Přicházející prvňáčky vítala jejich třídní učitelka paní Mgr. Vladimíra Vondráčková s paní asistentkou pedagoga Bc. Janou Horákovou. Noví žáčci dostávali hned v úvodu pastelky a první úkol. Na připravenou jmenovku s myškou napsat své jméno tak, jak si přejí, aby je oslovovali jejich spolužáci i paní učitelky. Poté děti postupně zasedly do svých lavic a plni natěšení čekaly na další dění…

Paní učitelka přivítala rodiče i děti a nezapomněla prvňáčky pochválit za velmi pěkné zdravení při příchodu do třídy a hned je naučila, jak se pozdraví učitelé přicházející v době výuky do třídy. Tuto dovednost si prvňáčci mohli vyzkoušet hned po příchodu paní ředitelky Mgr. Gabriely Pospíšilové a paní místostarostky Hany Němečkové. Pozdrav povstáním zvládli noví žáčci na výbornou (momentálně tedy na sluníčko). Po milých uvítacích a povzbuzujících projevech si povídali s paní učitelkou a prohlédli si v této slavnostní chvíli i dárek, který měli připraven na lavicích. Škola jim zakoupila mnoho krásných pomůcek uschovaných v ilustrované dárkové krabici s novým vesmírným motivem nakladatelství Fraus, které budou děti využívat v průběhu celého školního roku. Navíc se zábavnou hrou „Prvňáčku, objevuj!" přímo na víku. Prvňáčci se vydají do vesmíru a budou objevovat společně planetu českého jazyka, matematiky, prvouky nebo hudební výchovy a zábavnou formou procvičovat, co se již naučili.

Kde se vzala, tu se vzala, objevila se ve třídě myška (maňásek), která má ráda pohádky a zapomněla se tu ještě z červnového setkání s předškoláčky. A protože i děti mají pohádky rády, přesunuly se i se svými rodiči do družiny, kde je více prostoru na hru. Do pohádkové hry se zapojili i rodiče, kteří předčítali dětem úryvky z pohádek a děti je správně zařazovaly k pohádkovým bytostem. Hra dále pokračovala, ale již s paní vychovatelkou Marcelou Chudobovou a paní učitelka přešla s rodiči do druhé třídy, kde pokračovala první třídní schůzka, při které byli rodiče seznámeni s důležitými informacemi týkajícími se nejen počátku školního roku.

V závěru si prvňáčci odnesli batůžek s dalším překvapením, které si prohlédli až doma. Všichni prvňáčci si svůj jedinečný den hezky užili a odcházeli do svých domovů plni natěšení na druhý školní den.

Za prvňáčky Vlaďka Vondráčková, tř. učitelka


01. 09. 2021

Stromy a my - literární část

V rámci češtiny jsme také využili literární výzvy MAS Podchlumí. Lonští sedmáci a osmáci se s tématem „Stromy a my“ popasovali velmi dobře a na středeční akci získali dvě čestná uznání. Výherci Ondra Kloutvor a David Horčička si celé odpoledne užili a v rámci akce NUDA? Neznáme!!! vyzkoušeli většinu volnočasových aktivit.

Oběma moc gratuluji.

Lada Nekulová