03. 09. 2021

První týden družiny
ŠD I. + II.

Prázdniny nám utekly jako voda a máme tu začátek nového školního roku. Seznámili jsme se s novými prvňáčky. Řekli jsme si, co nás čeká ve školní družině. Ujasnili jsme si třídní pravidla, které se budeme snažit společně dodržovat po celý rok. V odpoledních hodinách jsme využili přívětivého počasí a s dětmi si zahráli různé pohybové hry.