06.05.2022

Třicátý šestý týden školky

1. třída

V neděli nás čeká Den matek. V tento den mají svátek všechny maminky, proto jsme jim vyrobili přáníčko a naučili se krátkou básničku. Všem se nám to velmi povedlo, a tak doufáme, že uděláme maminkám radost. Ve středu se někteří z nás byli podívat na představení Dechového kvinteta, které zahrálo Sněhurku a sedm trpaslíků. V pátek nás přišli navštívit naši kamarádi ze základní školy, kteří si s námi moc hezky hráli.

2. třída

Den maminek se blíží, a proto jsme pro ně tento týden vytvářeli přáníčka. Děti vyprávěly o svých maminkách a potom je kreslily. Ve středu jsme se byli podívat v ZŠ na vystoupení Dechového kvinteta, které zahrálo pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků. Také jsme dělali mnoho pohybových her na téma maminka, tatínek a rodina. Při pobytu venku jsme si hráli na pískovišti a byli jsme v lese postavit domečky pro zvířátka.

3. třída

„Maminka je moje kráska, maminka je klid a láska”. Takto začíná básnička, která nám tematicky uvedla celý týden. Děti si pro maminky, které mají 8. května svátek, vyrobily krásná přáníčka a dárek z lásky. Obrázek se srdíčkem z knoflíků si mohou pověsit na místo, které jim bude připomínat vzájemný láskyplný vztah. Svou maminku si také namalovaly barvami na velký formát papíru. Odměnou byl dětem zajímavý výlet do knihovny v Hořicích, kde si pro nás připravili interaktivní hudební představení Divoká symfonie. Děti se zapojily do představení a účinkovaly tak ve velkém orchestru!


29.04.2022

Třicátý pátý týden školky

1. třída

Celý týden do školky přilétali čarodějnice a čarodějové. Vařili jsme kouzelné lektvary, tančili, zpívali čarodějnické písně, a na školní zahradě jsme poměřovali své síly v různých disciplínách. Na konci týdne jsem se společně vydali do obce, kde jsme předvedli své kostýmy.

2. třída

„Nejsem žádná krasavice, na nose mám bradavice, straším mámy, straším děti, skvěle lítám na koštěti…” Tento týden byl ve znamení sletu čarodějnic. Povídali jsme si o tradici čarodějnic a učili jsme se létat na koštěti. V pátek jsme zakončili hezký týden Čarodějnickým rejem.

3. třída

Filipojakubská noc a pálení čarodějnic se pomalu blíží a ve školce celý týden vrcholily přípravy na Čarodějnický rej! Děti si vyrobily strašidelné netopýry a dozvěděly se o této prastaré tradici. Proběhl také velkolepý koncert ve třídě Želviček, kterého se zúčastnila celá školka. Dětem se vystoupení moc povedlo a sklidily velký potlesk!


22.04.2022

Třicátý čtvrtý týden školky

1. třída

Den Země – 22. 4. 2022 – svátkem naší planety byl zakončen tento týden školky. Rozhodli jsme se, že si řekneme něco o tom, co můžeme pro tu naši planetu udělat, aby se nám na ní žilo lépe. Povídali jsme si tedy o třídění odpadu a jak se v přírodě chovat.

2. třída

„I když jsme jen malé děti, už umíme třídit smetí.” Po tomto týdnu už to umí každé dítě z naší třídy. Celý týden jsme si povídali o tom, kam jaký odpad patří, co dělat pro naši planetu Zemi, abychom ji neznečišťovali. V pátek jsme společně oslavili den Země.

3. třída

Aprílové počasí nás tento týden trochu potrápilo. Mohli jsme však pozorovat různé druhy počasí, které bylo tématem tohoto týdne. Víme už, jak vzniká duha a kolik má barev. Proto jsme si ji namalovali a vyrobili hezké duhové větrníky. Povídali jsme si také o vesmíru a planetě Zemi, protože 22. dubna je celosvětový Den Země. Děti si prohlédly glóbus a naši modrou planetu si vytvořily z barevného papíru. Seznámili jsme se také s planetami sluneční soustavy a vyzdobili jimi třídu. V pátek jsme navštívili místní muzeum, kde jsme si prohlédli expozici a dozvěděli se mnoho zajímavého o době pravěku.


15.04.2022

Třicátý třetí týden školky

1. třída

Děti se tento týden dozvěděly, proč se plete pomlázka, proč chlapci chodí na koledu a co za ní dostávají. Naučili jsem se velikonoční básničku o kuřátku. Ozdobili jsme si společně vajíčko, které si děti odnesly domů. Navštívili jsme také muzeum, kde jsme si prohlédli plno velikonočních dekorací.

2. třída

„Hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný…”. Tento týden jsme se sžili s velikonočními tradicemi a zvyky. Zopakovali jsme si již všem známou koledu: „Hody, hody, doprovody…” Naučili jsme se novou píseň s pohybovým ztvárněním „Slepičí taneček.” Také nesmělo chybět zdobení vyfouklých vajec a výroba velikonoční dekorace.

3. třída

Velikonoce jsou již za dveřmi, a proto si s dětmi povídáme o tom, jaké jarní tradice pro toto období máme. Společně jsme si vyrobili krásné věnečky z přírodnin a velikonoční košíčky, které si děti odnesly domů a mohou je použít jako dekoraci. Využíváme nádherného slunečného počasí a poznáváme první jarní květiny na loukách a v lese.


08.04.2022

Třicátý druhý týden školky

1. třída

Hody, hody doprovody… Velikonoce se kvapem blíží, a tak nás tímto týdnem provedly právě ony. S dětmi jsme si o nich povídali a vytvořili jsme si krásné košíčky plné vajíček na nástěnku. Pokud nám počasí dovolilo, vyrazili jsme ven.

2. třída

„Na políčku v jetelíčku, tam kde potok pramení.” Snad každý zná tuto písničku z Příběhů včelích medvídků a znají ji už i děti v naší třídě. Tento týden jsme se učili poznávat hmyz jako je včelka, beruška, mravenec atd. Děti si také zkusily zasadit řeřichu a tancovaly na písničku „Polámal se mraveneček.”

3. třída

Jaro zdobí louky a zahrádky prvními květinami a předškoláci už je umí všechny pojmenovat. Názvy květin si děti opakují při pohybové hře se zpěvem „Uvíjíme věneček”. Jeden malovaný věnec plný jarních květin jsme si vyrobili a pověsili ho u vstupu do školky. Rozkvětu přírody si všímáme na dlouhých procházkách, protože máme rádi pohyb na čerstvém vzduchu!


01.04.2022

Třicátý první týden školky

1. třída

Začátkem týdne jsme ve školce přivítali rodiče. Na jarních dílničkách si společně s dětmi vyrobili opravdu krásné výrobky, které si odnesli domů. Všichni byli moc šikovní a celé odpoledne jsme si užili! S dětmi jsme si také zasadili semínka hrachoru. Naučili jsme se básničku o zahradníkovi a celý týden jsme hráli tematické hry.

2. třída

Tento týden jsme si povídali o hospodářských zvířatech a jejich mláďatech. Seznámili jsme se s novou písní „Pochod zvířátek.” K příjemnému zpěvu jsme se naučili tanec kuřátek. Nechyběla spousta dalších pestrých aktivit k danému tématu. I nás navštívili  rodiče, kteří si s námi mohli vyrobit na jarních dílničkách velikonoční dekoraci.

3. třída

Tento týden byl plný akce! Dny se odvíjí v jarní náladě a pohodě, učíme se velikonoční písničku a čteme si společně s dětmi ze ZŠ.  Předškoláci navštívili základní školu a s 1. třídou si užili vyučovací hodinu, následně si také vyzkoušeli ukázkovou hodinu s p. učitelkou Vondráčkovou. Kreativní úsilí vyvinuli i rodiče dětí ze 3. třídy na jarní dílničce, za to je chceme moc pochválit! Všichni si odnesli moc krásné výrobky.


25.03.2022

Třicátý týden školky

1. třída

I ten nejmenší živý tvor má na Zemi své místo a význam. Téma hmyzí říše nám pro tento týden otevřelo vrátka a my jsme do nich mohli nahlédnout. Odhalili jsme důležitost včel a čmeláků, ale také nepříjemnosti spojené s bodnutím či kousnutím hmyzem. Na zahradě jsme pozorovali, kteří broučci se již probudili po zimě, občas okolo unaveně prolétla i včelka.

2. třída

„Podívej se támhle v trávě, kytička vyrostla právě”. Tento týden jsme si povídali o jarních kytičkách a ve středu nás navštívila paní Laďka s programem muzikoterapie, která děti moc bavila. Každé z dětí si vyzkoušelo hraní na známé i méně známé nástroje. Na procházkách v lese jsme pozorovali jarní přírodu a užívali si sluníčka, kterého bylo tento týden hodně.

3. třída

V pondělí k nám přišli žáci z 1. třídy ZŠ. Zahráli nám pohádku O rukavičce”,  popovídali si a pohráli s budoucími školáky. Paní učitelky sdílely zkušenosti s přípravou dětí na školní docházku a pochlubily se pracemi předškoláků. Všichni jsem si návštěvu velmi užili. Ve středu nás navštívila paní Laďka s programem muzikoterapie. Děti si vyzkoušely hraní na řadu netradičních hudebních nástrojů a společně jsme si zazpívali a zabubnovali.


18.03.2022

Dvacátý devátý týden školky

1. třída

Příroda se pomalu probouzí, rozkvétá a den se prodlužuje. V prvních jarních dnech nás brzy ráno začínají probouzet jarní ptáci a oslovují první květy jara. Děti už ví, že každá rostlina je jiná. Květiny se liší různými tvary, barvami i délkou. Také nám nabízejí mnoho inspirace k výtvarné tvorbě, a proto jsme si vyrobili tulipány a krokusy. Ovzduší se začíná pomalu oteplovat a my každý den chodíme na procházky nebo na naši školní zahradu.

2. třída

„Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!” Tento týden jsme si povídali o nadcházejícím jaru. Už víme, jak vyhnat zimu spát. Děti se naučily písničku „Petrklíč”. Společně jsme si vyrobili „kočičky ve váze”. Nechyběla ani malba klíčů k otevření bran do období jara.

3. třída

Tento týden jsme pokračovali v tématu knížek. Děti si vyrobily vlastní knížku a díky tomu poznaly, že napsat knihu není vůbec jednoduché a že spisovatelé mají mnoho práce. Knížku jsme si vyzdobili vlastními ilustracemi. Děti poznávaly pohádkové postavy a diskutovaly nad tím, jaký mají v knížce příběh. Navštívili nás opět žáci ze ZŠ a předčítali dětem z knížky „Kvak a Žbluňk”.  Na procházkách pozorujeme změny v přírodě a poznáváme krásné jarní květiny.


11.03.2022

Dvacátý osmý týden školky

1. třída

Venku začaly vykvétat první jarní květiny a my jsme si je donesli do třídy, abychom se je naučili pojmenovat. Poté jsme se o ně celý týden vzorně starali a zalévali je. Naučili jsme se také písničku „Na jaře”, kterou jsme natočili a zaslali všem maminkám jako pozornost k MDŽ.

2. třída

Voláme sluníčko haló, haló. Tento týden jsme si povídali o počasí. Už víme, co máme dělat, když je bouřka, a kdy nám vzniká duha. Pomocí dvou pokusů jsme si ukázali, jak můžeme míchat barvičky, a zacvičili jsme si jógu s příběhem „Čtvero ročních dob". Děti se naučily písničku „Má pláštěnku Žofka venku”, která nás provázela celým týdnem.

3. třída

Březen – měsíc knihy. Toto téma nás provázelo celým týdnem. Představili jsme si různé druhy knih, například atlas, encyklopedii, zpěvník, čítanku a samozřejmě knížku pohádkovou. Jednu jsme začali číst při odpolední relaxaci. Jmenuje se Příběhy draka Balabána a dětem se moc líbí. Předčítat nám chodí také žáci z 2. a 3. třídy ZŠ. Ti si pro nás vybrali knížku Kvak a Žbluňk jsou kamarádi. Knížky jsou plné písmenek, a proto jsme se i my předškoláci začali seznamovat s abecedou. Poznáme už první písmeno podle obrázku a první písmeno svého jména!


04.03.2022

Dvacátý sedmý týden školky

1. třída

Celým týdnem nás provázel skřítek “Rarášek”, se kterým jsme se ocitli v říši pohádek. Naučili jsme se společně novou písničku “Na jaře”. Jelikož jsme všichni moc šikovní, baví nás malovat a vyrábět, podařilo se nám vytvořit hrneček  kašičkou. A děti moc bavila hra “ Šašek”.

2. třída

“Ten umí to a ten zas tohle, a všichni dohromady udělají moc!” Tento týden jsme věnovali povolání. Seznámili jsme se s profesí, kterou vykonávají naši rodiče. Také jsme si vyprávěli např. o kuchařích, švadlenách, o policii a mnoha dalších povolání. Zahráli jsme si na policii a vyrobili si policejní čepice. Do třídy jsme si pozvali švadlenku Alenku a společně si ušili trička a šaty dle naší libosti. Na závěr nemůžeme zapomenout na vyprávění o ševci, který ušil boty sedlákovi na pole (píseň).

3. třída

Jaro, léto, podzim, zima, to je celý rok! Tento týden se nesl v duchu ročního období. Na nástěnku jsme si vyrobili deštníčky, které nám  představují každé období, a krásné velké stromy. Společně jsme se naučili písničku o sněžence a zaseli semínka řeřichy, která teď pozorujeme v jejich proměnách. Všichni už se moc těšíme na jaro!


25.02.2022

Dvacátý šestý týden školky

1. a 2. třída

Jelikož byl tento týden v našem okrese týdnem jarních prázdnin, bylo nás ve školce málo, protože volno mělo i hodně našich kamarádů. I tak jsme si užili mnoho zábavy u cvičení a tancování. V polovině týdne jsme navštívili místní loutkové divadlo “Matěj”, kde jsme viděli pohádku “Dlouhý, Široký a Bystrozraký”.

3. třída

V tomto týdnu jsme se věnovali tématu časových pojmů a proměn. Zopakovali jsme si, kolik máme ročních období a měsíců v roce a jaké jsou jejich znaky. Protože se už těšíme na přicházející jaro, zazpívali jsme si novou písničku o ospalé sněžence. Pěkný kulturní zážitek nám navodilo loutkové divadélko s pohádkou Dlouhý, Široký a Bystrozraký.


18.02.2022

Dvacátý pátý týden školky

1. třída

Vyprávěním o masopustu to začalo. Celý týden se v naší školce děti veselily, hrály zábavné pohybové hry, tvořily, učily se veselé říkanky a seznámily se s postavami, které k masopustní tradici patří.  Na konci týdne jsme uspořádali karneval a po svačince jsme vyrazili společně s třídami Žabiček a Želviček k nákupnímu centru zazpívat masopustní písničku.

2. třída

Pojďte děti k nám do spížky, zaděláme na koblížky… Tento týden se nesl v duchu masopustu a karnevalu. Nechyběla výroba masopustních jitrnic, masopustních masek a klaunů v podobě našich fotografií. Celý týden jsme si o tradici masopustu povídali. Velkou odměnou za vydařený týden nám byl karneval a smažení koblížků, na kterých jsme si moc pochutnali. Poslední den jsme si užili masopustní průvod Ostroměří.

3. třída

Masopustní přípravy byly tento týden v plném proudu, děti si vyráběly různé druhy klaunů a šašků. Také nesměly chybět jitrnice a koláče! Naučili jsme se společně písničku o masopustu a celý týden vyvrcholil karnevalem, na kterém jsme si prohlédli mnoho krásných a originálních masek.


11.02.2022

Dvacátý čtvrtý týden školky

1. třída

Školkolympiáda se nám tolik líbila, že nás provázela ještě více než polovinou tohoto týdne. Vyzkoušeli jsme si střelbu na bránu jako hokejisté a napodobili jsme jezdce na bobech. Závěr týdne jsme se věnovali blížícímu se Valentýnu. Vysvětlili jsme si, co tento den znamená, a vytvořili malé překvapení.

2. třída

Tento týden jsme s dětmi ze třídy rybiček a žabiček zahájili “ŠKOLKOLYMPIÁDU”. Zimní olympijské hry byly zahájeny českou státní hymnou, následovalo zapálení olympijského ohně a průvod olympioniků po třídě. Děti soutěžily v několika disciplínách: biatlon, lední hokej, skoky na lyžích, krasobruslení a bobování. Na konci týdne nás čekal závěrečný ceremoniál, který proběhl za bouřlivého potlesku. Nesmělo chybět ani předávání diplomů a medailí za splnění všech disciplín.

3. třída

Tento týden jsme věnovali nadcházejícímu svátku svatého Valentýna. Povídali jsme si o tom, koho máme rádi, jak si vyjadřujeme lásku, a že můžeme udělat druhému radost vyrobeným dárečkem. Proto jsme malovali a vyráběli srdíčkový závěs, svícínek ve tvaru srdce, a rodiče potěšíme novou písničkou “Máme Vás rádi”. Předškoláci si také sami zorganizovali koncert a pozvali kamarády z ostatních tříd, aby jim zazpívali. Radost nám udělala i návštěva štěňátka husky, který se s námi přišel během procházky seznámit, pomazlit a pohrát.


04.02.2022

Dvacátý třetí týden školky
1. a 2. třída

Tento týden jsme s dětmi ze třídy rybiček a žabiček zahájili “ŠKOLKOLYMPIÁDU”. Zimní olympijské hry byly zahájeny českou státní hymnou, následovalo zapálení olympijského ohně a průvod olympioniků po třídě. Děti soutěžily v několika disciplínách: biatlon, lední hokej, skoky na lyžích, krasobruslení a bobování. Na konci týdne nás čekal závěrečný ceremoniál, který proběhl za bouřlivého potlesku. Nesmělo chybět ani předávání diplomů a medailí za splnění všech disciplín.

3. třída

Tento týden se v naší třídě nesl v duchu ptačí tematiky. S dětmi jsme se společně naučili písničku “Ptačí ráno”. Poznáváme různé druhy ptáčků, kteří u nás přezimují, dokážeme rozeznat sýkorku, straku i kosa. Děti si také vybarvily své ptáčky temperovými a vodovými barvami. Na procházkách se snažíme naslouchat ptačímu cvrlikání a pozorujeme život v korunách stromů.